Publications, Presentations and Teaching

Book

Ovaska, Anna, Fictions of Madness: Shattering Minds and Worlds in Modernist Finnish Literature. Doctoral dissertation. University of Helsinki, Helsinki 2020.

Journal articles & book chapters

Nykänen, Elise, Oulanne, Laura & Ovaska, Anna, ”Explorations of the Unconscious in Modernist Women’s Works”. Narrative Vol. 30, No.3, 2022.

Ovaska, Anna, “Reading Shattering Minds and Extended Selves in Virginia Woolf’s Mrs. Dalloway”. Madness and Literature: What Fiction Can Do for the Understanding of Mental Illness. Edit. Lasse Gammelgaard. Exeter University Press, Exeter 2022.

Kortekallio, Kaisa & Ovaska, Anna, Lähilukeminen ennen ja nyt: Ruumiillisia, ympäristöllisiä ja poliittisia näkökulmia. Avain Vol. 17, No. 3, 2020, 52–69. (“Close Reading Then and Now: Embodied, Environmental, and Political Perspectives.”)

Ovaska, Anna, Detuned Selves: Evoking and Conveying Affects and Emotions in Depression Writing. In Writing Emotions: Theoretical Concepts and Selected Case Studies in Literature. Eds. S. Knaller, I. Jandl, G. Tockner, & S. Schönfellner. Bielefeld, Transcript 2017, 363–378.

Ovaska, Anna, Minds in Crises: Literary Representations of Psychotic Experiences. In Literature and Crises: Conceptual Explorations and Literary Negotiations. Eds. E. Kovach, A. Nünning, & I. Polland. Trier, Wissenschaftlicher Verlag Trier 2017, 159–173.

Ovaska, Anna, Sarah Kane’s World of Depression: The Emergence and Experience of Mental Illness in 4.48 Psychosis. In On_Culture: The Open Journal for the Study of Culture 1/2016, online.

Essays, editorials & introductions

Ovaska, Anna, Critical Perspectives on Health, Illness, and Medicine in Finland. Storyworlds Vol. 11, No. 2, 2019, 85–89 (2022).

Ovaska, Anna & Kortekallio, Kaisa, Reading Closely: Bodies and Environments. The Polyphony 24 November 2021.

Ovaska, Anna, Näkymättömät kokemukset ja rakenteet – Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen. niin & näin 2/2021, 32–34.

Ovaska, Anna, Todellisuuden tulkitsijat. niin & näin 1/2021, 3–4.

Ovaska, Anna, Kertomuksia kivusta: kokemustieto ja lääketieteellinen tieto. In: Hyvä ja paha tieto. Eds. Ilari Hetemäki, Anna-Kaisa Kuusisto, Maria Lähteenmäki & Esa Väliverronen. Helsinki, Gaudeamus 2021, 171–182.

Ovaska, Anna, Kivun kielestä: Kielen rajat ja kommunikaatio. niin & näin 3/2020, 93–98.

Ovaska, Anna, Lectio Praecursoria: Fiktiota hulluudesta – särkyneet mielet ja maailmat suomalaisessa modernistisessa kirjallisuudessa. Avain Vol. 17, No. 2, 2020, 78–85.

Halkonen, Jarkko, Kakko, Tommi, Kortekallio, Kaisa, Ovaska, Anna, Pii, Johan L., Polvinen, Merja, Riikonen, H. K., Kirjalliset pandemiat. niin & näin 2/2020, 110–118.

Ovaska, Anna, Johdatus ruumiilliseen ja kulttuuriseen tiedostamattomaan: Roxane Gayn Hunger ja ruumiin muistelmat. niin & näin 4/2019, 24–29.

Ovaska, Anna, Todellisuuden puolustajat. niin & näin 4/2019, 3–4.

Ovaska, Anna, Johdatus poliittisiin tunteisiin. niin & näin 4/2018, 25–27.

Ovaska, Anna, Hylkiösankareita, myrkyllistä maskuliinisuutta ja vaikeaa empatiaa. niin & näin 4/2018, 3–4.

Ovaska, Anna, Pieni elintila. niin & näin 2/2017, 3–4.

Ovaska, Anna, Aukkoisia tarinoita ja ruumiillisia kertojia: johdatus itsen kertomiseen. niin & näin 3/2016, 29–31.

Ovaska, Anna & Rantanen, Tytti, Sinä elävä, kertova, pakeneva. niin & näin 3/2016, 3–4.

Ovaska, Anna, Valehtelusta, taiteesta ja todesta, lapsista ja aikuisista. niin & näin 1/2016, 3–4.

Halttunen-Riikonen, Elina & Ovaska, Anna, Sukupuolieron ajattelijat – keskeisiä teemoja ja käsitteitä. niin & näin 3/2013.

Edited special issues

Kriittisiä näkökulmia terveyteen, sairauteen ja lääketieteeseen. niin & näin 2/2021. (“Critical perspectives to health, illness, and medicine”)

Feministisen filosofian suuntia. niin & näin 1/2021. (“Directions in Feminist Philosophy”)

Kieli. niin & näin 3/2020. (“Language”)

Tiedostamaton. niin & näin 4/2019. (“The Unconscious”)

Poliittiset tunteet. niin & näin 4/2018. (“Political Emotions”)

Väri. niin & näin 2/2018. (“Colour”)

Kohtaaminen & havainto. niin & näin 3/2017. (“The Encounter & Perception”)

Ruumiillinen mieli. niin & näin 2/2017. (“The Embodied Mind”)

Itsen kertominen. niin & näin 3/2016. (“Self Narratives”)

Esineet & eläin. niin & näin 2/2015. (“The Things & the Animal”)

Hulluus. niin & näin 4/2014. (“Madness”)

Sukupuolieron ajattelijat. niin & näin 3/2013. (“Philosophers of Gender Difference”)

Selected reviews

Ovaska, Anna, Kärsimys ja kaunokirjallisuuden merkitys: Sari Kivistö, Jobista Orwelliin: Kärsimys kirjallisuudessa. niin & näin 4/2020, 134–145.

Halttunen-Riikonen, Elina & Ovaska, Anna, Humanismin jälkeensä jättämät ihmiset, eläimet ja objektit: Posthumanismi. niin & näin 2/2015, online.

Oulanne, Laura, Ovaska, Anna, Sneitz, Antti, Telakivi, Pii, Telakivi, Timo, Vesterinen, Tuomas & Yli-Tepsä, Hermanni, Filosofia psykiatrian lääkkeenä? The Oxford Handbook of Philosophy of Psychiatry. niin & näin 4/2014, 57–61.

Ovaska, Anna, Mukka, luonto ja ihminen sen osana: Toni Lahtinen, Maan höyryävässä sylissä. Luonto, ihminen ja yhteiskunta Timo K. Mukan tuotannossa. Kiiltomato 12.5.2014, online.

Ovaska, Anna, Medusa nauraa taas: Hélène Cixous, Medusan nauru. niin & näin 3/2013, 75–79.

Ovaska, Anna, Monitieteinen näkökulma genreen: Genreanalyysi – Tekstilajitutkimuksen käsikirja. niin & näin 1/2013, 138–139.

Ovaska, Anna, Afrikka tutkimuksen kohteena: Afrikan aika. Näkökulmia Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan. Kritiikki: Nuoren voiman kirjakatsaus. 6/2012, 84–86.

Edited book translations

Alva Noë, Omituisia työkaluja (Strange Tools 2015). Transl. Tapani Kilpeläinen. niin & näin 2019.

Sara Ahmed, Tunteiden kulttuuripolitiikka (The Cultural Politics of Emotion 2004). Transl. Elina Halttunen-Riikonen. niin & näin 2018.

Teaching

Art, Health, and Wellbeing / Taide, terveys ja hyvinvointi, Asklepios module, Research Center for Culture and Health, University of Turku, Fall 2018, Fall 2019, Fall 2020, Fall 2021, Fall 2022

Gender, Body and Feminist Close Reading / Sukupuoli, ruumis ja feministinen lähilukeminen, Master’s Programme in Literary Studies, Tampere University, Spring 2022

Literature and Medicine / Kirjallisuus ja lääketiede, Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University, Spring 2022

Subjectivity, Identity, and the Art of Acting / Subjektiviteetti, identiteetti ja näyttelijäntaide, Degree Programme in Theatre Arts, Tampere University, Spring 2019, Spring 2021

Critique and review writing / Kritiikkikurssi, Master’s Programme in Literary Studies, University of Helsinki, Fall 2016, Spring 2019

Illness Narratives: Perspectives from Narrative Medicine / Sairauden kertominen: kerronnallisen lääketieteen näkökulmia, Master’s Programme in Literary Studies, University of Helsinki, Spring 2018

Modernism and Gender / Modernismi ja sukupuoli, Master’s Programme in Literary Studies, University of Helsinki, Fall 2017