Publications and Teaching

In English

Book

Fictions of Madness: Shattering Minds and Worlds in Modernist Finnish Literature. Doctoral dissertation. University of Helsinki, Helsinki 2020.

Articles

“Minds in Crises: Literary Representations of Psychotic Experiences”. In Literature and Crises: Conceptual Explorations and Literary Negotiations. Eds. E. Kovach, A. Nünning, & I. Polland. Trier, Wissenschaftlicher Verlag Trier 2017, 159–173.

“Detuned Selves: Evoking and Conveying Affects and Emotions in Depression Writing”. In Writing Emotions: Theoretical Concepts and Selected Case Studies in Literature. Eds. S. Knaller, I. Jandl, G. Tockner, & S. Schönfellner. Bielefeld, Transcript 2017, 363–378.

“Sarah Kane’s World of Depression: The Emergence and Experience of Mental Illness in 4.48 Psychosis. In On_Culture: The Open Journal for the Study of Culture 1/2016, online.

In Finnish

Editorials & introductions

”Johdatus ruumiilliseen ja kulttuuriseen tiedostamattomaan: Roxane Gayn Hunger ja ruumiin muistelmat”. In niin & näin 4/2019, 24–29.

”Todellisuuden puolustajat”. In niin & näin 4/2019, 3–4.

”Johdatus poliittisiin tunteisiin”. In niin & näin 4/2018, 25–27.

”Hylkiösankareita, myrkyllistä maskuliinisuutta ja vaikeaa empatiaa”. In niin & näin 4/2018, 3–4.

”Pieni elintila”. In niin & näin 2/2017, 3–4.

”Aukkoisia tarinoita ja ruumiillisia kertojia: johdatus itsen kertomiseen”. In niin & näin 3/2016, 29–31.

”Sinä elävä, kertova, pakeneva” (with Tytti Rantanen). In niin & näin 3/2016, 3–4.

”Valehtelusta, taiteesta ja todesta, lapsista ja aikuisista”. In niin & näin 1/2016, 3–4.

”Sukupuolieron ajattelijat – keskeisiä teemoja ja käsitteitä” (with Elina Halttunen-Riikonen). In niin & näin 3/2013.

Edited volumes

Tiedostamaton. niin & näin 4/2019. (“The Unconscious”)

Poliittiset tunteet. niin & näin 4/2018. (“Political Emotions”)

Väri. niin & näin 2/2018. (“Colour”)

Kohtaaminen & havainto. niin & näin 3/2017. (“The Encounter & Perception”)

Ruumiillinen mieli. niin & näin 2/2017. (“The Embodied Mind”)

Itsen kertominen. niin & näin 3/2016. (“Self Narratives”)

Esineet & eläin. niin & näin 2/2015. (“The Things & the Animal”)

Hulluus. niin & näin 4/2014. (“Madness”)

Sukupuolieron ajattelijat. niin & näin 3/2013. (“Philosophers of Sexual Difference”)

Selected reviews

”Humanismin jälkeensä jättämät ihmiset, eläimet ja objektit: Posthumanismi (with Elina Halttunen Riikonen). In niin & näin 2/2015, online.

”Filosofia psykiatrian lääkkeenä? The Oxford Handbook of Philosophy of Psychiatry (with Laura Oulanne, Antti Sneitz, Pii Telakivi, Timo Telakivi, Tuomas Vesterinen, & Hermanni Yli-Tepsa). In niin & näin 4/2014, 57–61.

”Mukka, luonto ja ihminen sen osana: Toni Lahtinen, Maan höyryävässä sylissä. Luonto, ihminen ja yhteiskunta Timo K. Mukan tuotannossa.” In Kiiltomato 12.5.2014, online.

”Medusa nauraa taas: Hélène Cixous, Medusan nauru. In niin & näin 3/2013, 75–79.

”Monitieteinen näkökulma genreen: Genreanalyysi – Tekstilajitutkimuksen käsikirja.” In niin & näin 1/2013, 138–139.

”Afrikka tutkimuksen kohteena: Afrikan aika. Näkökulmia Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan”. In Kritiikki: Nuoren voiman kirjakatsaus. 6/2012, 84–86.

Edited book translations

Alva Noë, Omituisia työkaluja (Strange Tools 2015). Transl. Tapani Kilpeläinen. niin & näin 2019.

Sara Ahmed, Tunteiden kulttuuripolitiikka (The Cultural Politics of Emotion 2004). Transl. Elina Halttunen-Riikonen. niin & näin 2018.

Teaching

  • Subjectivity, Identity, and the Art of Acting / Subjektius, identiteetti ja näyttelijäntaide, Degree Programme in Theatre Arts, Tampere University, Spring 2019, Spring 2021
  • Art, Health, and Wellbeing / Taide, terveys ja hyvinvointi, Asklepios module, Research Center for Culture and Health, University of Turku, Fall 2018, Fall 2019, Fall 2020
  • Critique and review writing / Kritiikkikurssi, Master’s Programme in Literary Studies, University of Helsinki, Fall 2016, Spring 2019
  • Illness Narratives: Perspectives from Narrative Medicine / Sairauden kertominen: kerronnallisen lääketieteen näkökulmia, Master’s Programme in Literary Studies, University of Helsinki, Spring 2018
  • Modernism and Gender / Modernismi ja sukupuoli, Master’s Programme in Literary Studies, University of Helsinki, Fall 2017
%d bloggers like this: