Postdoc-tutkija, Tampereen yliopisto / Koneen säätiö

Tutkimusalat:

Kertomuksen teoria, ruumiillinen kognitio, lukemisen fenomenologia, feministinen teoria, kriittinen lääketieteellinen humanismi, traumateoria, etiikka, modernismi ja nykykirjallisuus

Sähköposti:

anna.ovaska@tuni.fi /

anna.ovaska@gmail.com

Lyhyesti

Kirjallisuudentutkijana olen erikoistunut kertomuksen teoriaan, lukemisen tutkimukseen, feministiseen teoriaan ja ruumiillisen kognition tutkimukseen. Minua kiinnostaa erityisesti sairauden ja kivun kokemusten esittäminen ja välittäminen fiktiivisissä ja ei-fiktiivisissä kertomuksissa.

Työskentelen tällä hetkellä Tampereen yliopistossa, monitieteisessä kertomuksen tutkimuksen keskuksessa Narraressa. Post-doc-tutkimukseni “Reading Experiences of Pain: Enactive and Critical Perspectives on Suffering in Narrative Fiction” (Koneen säätiö, 2020-2023) tarkastelee lukijan ja tekstin vuorovaikutusta kipua kuvaavissa teksteissä. Olen myös filosofisen niin & näin -lehden päätoimittaja.

Väitöstutkimukseni Fictions of Madness: Shattering Minds and Worlds in Modernist Finnish Literature (Fiktioita hulluudesta. Särkyneet mielet ja maailmat suomalaisessa modernistisessa kirjallisuudessa) tarkastettiin Helsingin yliopistossa ja Justus Liebigin yliopistossa helmikuussa 2020 (cotutelle-tutkinto).

%d bloggers like this: