Lyhyesti

Postdoc-tutkija, Tampereen yliopisto / Koneen säätiö

Tutkimusalat

Kertomuksen teoria, lukemisen fenomenologia, feministinen ja queer teoria, kerronnalliset, ruumiilliset ja fenomenologiset näkökulmat terveyteen ja sairauteen, suomalainen ja englanninkielinen modernistinen ja nykykirjallisuus

Sähköposti

anna.ovaska@tuni.fi / anna.ovaska@gmail.com

Kirjallisuudentutkijana olen erikoistunut kertomuksen teoriaan, lukemisen tutkimukseen, feministiseen ja queer-teoriaan ja ruumiillisen kognition tutkimukseen. Minua kiinnostaa erityisesti sairauden ja kivun kokemusten esittäminen ja välittäminen fiktiivisissä ja ei-fiktiivisissä kertomuksissa.

Työskentelen tällä hetkellä Tampereen yliopistossa, monitieteisessä kertomuksen tutkimuksen keskuksessa Narraressa. Post-doc-tutkimukseni “Reading Experiences of Pain” (Koneen säätiö, 2020-2023) tarkastelee lukijan ja tekstin vuorovaikutusta kipua kuvaavissa teksteissä. Olen myös filosofisen niin & näin -lehden päätoimittaja.

Väitöstutkimukseni Fictions of Madness: Shattering Minds and Worlds in Modernist Finnish Literature  (Fiktioita hulluudesta. Särkyneet mielet ja maailmat suomalaisessa modernistisessa kirjallisuudessa) tarkastettiin Helsingin yliopistossa ja Justus Liebigin yliopistossa helmikuussa 2020 (cotutelle-tutkinto).

Haastattelu väitöksestä Yliopisto-lehdessä 19.3.2020: ”Fiktio auttaa ymmärtämään särkynyttä mieltä, kirjallisuudentutkija Anna Ovaska sanoo